Priest Krishnamurthy Chakra
  Home | List of services | Photos | Testimonials
Balaji All Hindu Religious Services Performed at Home and Community along with Astrology Services.

Complete list of services offered
r

Akshara Abhyasam (Vidhya Arambham)

r

Parvanashraddam & Pindapradanam

r

Anna Prasanam

r

Pumsavanam

r

Ayushya (Mrityunjaya) Homam

r

Punyaha Vachanam and Nama Karanam

r

Bhagavaty Seva

r

Purna Kanaka Abhishekham

r

Bhima Radha Shanti (70th Birthday)

r

Rudra Abhishekam

r

Boomi Puja (Ground Breaking Ceremony)

r

Sata Abhishekam (80th Birthday)

r

Chandi Homam

r

Satya Narayana Vratham (Puja)

r

Upanayanam (Thread Ceremony)

r

Seemantham

r

Durga/Lakshmi/Saraswati Homam

r

Shashti (Shastabya) Purti (60th Birthday)

r

Ganapathi Homam

r

Sri Maha Lakshmi Homam (Sri Suktham)

r

Griha Pravesam (House Warming)

r

Sudharshana Homam

r

KalyanaUtsavam (Wedding Ceremony for the Lord)

r

Ugra Radha Shanti (59th Birthday)

r

Nakshatra Homam

r

Vaasthu Homam

r

Nava Graha Homam

r

Viajaya Radha Shanti (75th Birthday)

r Nischithartham (Engagement Ceremony) r

Cholam (Chooda Karma)

r Hirayna Shraddam (Pithru Pooja) r

Maha Mrutyanjaya Homam

r Swayamvara Parvathy Homam r

Jatakaramam

r Upanayanam r

Vivaham (Wedding)